Corona-maatregelen

Door de aanhoudende corona-maatregelen hebben wij besloten om VTB 1 en VTB Payroll voorjaar als webinar aan te bieden. Uit de evaluaties van VTB 4 2020 hebben wij teruggekregen dat onze cursisten het waarderen om de VTB’s in kleine(re) groepen te volgen. Op grond daarvan hebben wij besloten om niet vier maar zes webinars per deelgebied (Accountancy en Fiscaal) aan te bieden. Een andere belangrijke reden is dat wij voor onze cursisten meer keuzemogelijkheid qua data willen aanbieden.

Webinar VTB Accountancy / Fiscaal (kwartaal 1)

Extendum organiseert elk jaar 4 Vaktechnische Bijeenkomsten op diverse locaties in het land. In de bijeenkomsten komen diverse actuele onderwerpen aan bod. Per kwartaal worden steeds 2 deelgebieden belicht. Zo mist u vakinhoudelijk niets en blijft u optimaal geïnformeerd over zaken die voor u en uw klanten belangrijk zijn.

De bijeenkomsten zijn praktisch en direct toepasbaar. U heeft tevens de gelegenheid om samen met de overige deelnemers en docenten van gedachten te wisselen in een professionele leeromgeving.

Doelgroep

Accountants, belastingadviseurs en medewerkers van MKB accountantskantoren.

Inhoud

Alle bijeenkomsten hebben de volgende opbouw in het programma:

 • Nieuwe wet/regelgeving
 • Praktijkvragen en casussen
 • Ontwikkelingen

Onderwerpen Accountancy

1. Covid-19

 • Invloed op de jaarverslaggeving 2020
 • Steun aanvragen en steun afrekeningen (wat wordt van de accountant verwacht)

2. Het verplichte PE onderwerp 2021: Continuïteit

3. Capita Selecta Externe Verslaggeving

Vanaf het eerste kwartaal 2021 zal telkens een onderwerp behandeld worden

 • Verantwoording van deelnemingen/groepsmaatschappijen met de (eventueel) daarbij behorende wettelijke reserve deelneming of voorziening deelneming
 • Onderhanden werk en onderhanden projecten
 • Actuele waarde
 • Fiscale grondslagen
 • Verschillen tussen de functionele en categoriale indeling

4. Actualiteiten Wet en Regelgeving

Onderwerpen Fiscaal

1. Voor de advisering relevante wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 is de belastingwetgeving op diverse onderdelen gewijzigd. Niet alleen als gevolg van het pakket Belastingplan 2021, maar ook door eerdere wetsvoorstellen. In deze cursus zullen we aandacht besteden aan die wijzigingen die voor de advisering in 2021 van belang kunnen zijn.

Onderwerpen die op dit punt reeds de nodige vragen oproepen zijn de gevolgen van de verschillende tariefswijzigingen, de wijzigingen in Box 3 en de gevolgen van de uitbraak van het Covid-19 virus.

2. Voor de aangifte inkomsten-/vennootschapsbelasting relevante wijzigingen per 1 januari 2020

Ook per 1 januari 2020 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de belastingwetgeving. Deze zijn relevant voor de aangifteronde inkomsten-/vennootschapsbelasting 2020. We zullen inzoomen op de afwijkingen ten opzichte van de aangifte inkomsten-/vennootschapsbelasting 2019.

3. Recente jurisprudentie en overige actualiteiten

Tot slot zullen we aandacht besteden aan recente fiscale uitspraken en andere actualiteiten, zoals nog lopende wetsvoorstellen.

Tarieven

 • € 1.052
  4 Vaktechnische bijeenkomsten voor aangesloten kantoren bij Extendum (excl. btw en incl. diner)
 • € 1.315
  4 Vaktechnische bijeenkomsten (excl. btw en incl. diner)

Datum en tijd

Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar

Kwartaal 1Tijd
Accountancy/Fiscaal
Dinsdag 9 maart *van 13:30 tot 16:45 uur
Woensdag 10 maart *van 13:30 tot 16:45 uur
Donderdag11 maart *van 13:30 tot 16:45 uur
Dinsdag 16 maart *van 13:30 tot 16:45 uur
Woensdag 17 maart *van 13:30 tot 16:45 uur
Donderdag 18 maart *van 13:30 tot 16:45 uur
Dinsdag 23 maart *van 13:30 tot 16:45 uur
Woensdag 24 maart *van 13:30 tot 16:45 uur
Donderdag 25 maart *van 13:30 tot 16:45 uur
Woensdag 31 maart *van 13:30 tot 16:45 uur
Dinsdag 13 april *van 13:30 tot 16:45 uur
Woensdag 14 april *van 13:30 tot 16:45 uur

* Door de aanhoudende corona-maatregelen hebben wij besloten om VTB 1 als webinar aan te bieden.

Tijd

Van 13.30 – 16.45 uur (webinar).

Accreditatie

NBA: 6 PE-uren
RB: 6 PE-punten (3 algemeen en 3 fiscaal)

Docenten

mr. E. (Bert) Alink RB
mr. S.S. (Sandra) Zegers
drs. G.I. (Guus) de Vries RA
D. (Dick) Lokerse AA

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken