Extendum en de corona-maatregelen

Door de corona-maatregelen hebben wij de VTB 1 en 2 als e-learning aangeboden. Helaas hebben wij vanwege de nieuwe corona-maatregelen besloten om de VTB 4 niet als fysieke bijeenkomsten te gaan geven. De overgrote meerderheid van de deelnemers heeft de voorkeur gegeven aan een webinar. Op grond hiervan hebben wij besloten om de VTB 4 in de vorm van meerdere webinars te geven. Deelnemers hebben hierover bericht ontvangen.

De lopende cursussen worden op locatie gegeven, met inachtneming van de huidige corona-maatregelen volgens het RIVM. Mocht het zo zijn dat een cursus toch een webinar wordt of als e-learning beschikbaar wordt gesteld, dan wordt u daar tijdig over geïnformeerd. Heeft u een VTB-abonnement met aanvullende e-learning, dan ontvangt u eveneens een persoonlijk bericht wanneer een nieuwe e-learning beschikbaar is.

Heeft u zich nog niet ingeschreven maar wilt u graag onze VTB’s volgen of wilt u meer weten over onze opleidingen? Neemt u dan contact met ons op via opleidingen@extendum.nl.

VTB Accountancy / Fiscaal (kwartaal 3)

Extendum organiseert elk jaar 4 Vaktechnische Bijeenkomsten op diverse locaties in het land. In de bijeenkomsten komen diverse actuele onderwerpen aan bod. Per kwartaal worden steeds 2 deelgebieden belicht. Zo mist u vakinhoudelijk niets en blijft u optimaal geïnformeerd over zaken die voor u en uw klanten belangrijk zijn.

De bijeenkomsten zijn praktisch en direct toepasbaar. U heeft tevens de gelegenheid om samen met de overige deelnemers en docenten van gedachten te wisselen in een professionele leeromgeving.

Doelgroep

Accountants, belastingadviseurs en medewerkers van MKB accountantskantoren.

Inhoud

Alle bijeenkomsten hebben de volgende opbouw in het programma:

 • Nieuwe wet/regelgeving
 • Praktijkvragen en casussen
 • Ontwikkelingen

Onderwerpen Accountancy

 • De NOW-afrekening. Wat wordt hierbij van de accountant verwacht? Wat staat in het controleprotocol?
 • COVID-19 en jaarverslaggeving. Aandacht voor continuïteit en voor de rubricering van de ontvangen subsidies.
 • De werkzaamheden noodzakelijk bij een derdenverklaring.
 • Wwft-actualiteiten; UBO-register, witwasindicatoren en de FIU meldingsprocedure.
 • NOCLAR: Heeft de COVID-19-situatie invloed. En hoe beïnvloedt die situatie de RI&E?
 • Presentatie van de PE-portfolio tool.
 • Intervisie en dossierreview. De jaarlijkse evaluatie moet zijn afgerond voor 31 december.
 • Actuele uitspraken van de accountantskamer en overige jurisprudentie.

Onderwerpen Fiscaal

In het eerste kwartaal brak het corona-virus uit. Als gevolg daarvan is de werkwijze van ondernemers en hun relaties behoorlijk veranderd. Ook de resultaten van ondernemingen zijn daardoor aanzienlijk beïnvloed. We bespreken een aantal fiscale aandachtspunten met betrekking tot deze gewijzigde omstandigheden en werkwijzen.

Ook besteden we aandacht aan recente fiscale uitspraken en andere actualiteiten, zoals toekomstige wetsvoorstellen. Kortom, in deze VTB gaan we in op:

 • De fiscale aspecten met betrekking tot te vormen reserves en voorzieningen
 • Btw-aspecten rondom dropshipping en afstandsverkopen
 • Recente jurisprudentie en overige actualiteiten

Accreditatie

NBA: 6 PE-uren
RB: 6 PE-punten (3 algemeen en 3 fiscaal)

Docenten

Accountancy
drs. G.I. (Guus) de Vries RA
D. (Dick) Lokerse AA

Fiscaal
mr. E. (Bert) Alink RB
mr. S.S. (Sandra) Zegers

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken