Praktijkcursus Aangifte inkomstenbelasting 2022

Maakt de vooraf ingevulde aangifte (VIA) professionele hulp bij het opstellen van een aangifte inkomstenbelasting overbodig? Soms wel, en vaak ook niet. Er blijven genoeg valkuilen over. In deze cursus gaan we in op de veranderingen in 2022. Daarnaast wordt aandacht besteed aan problemen en lastige kwesties die in elke aangiftepraktijk aan de orde komen.

Leerdoel

Doel van deze cursus is het kennisnemen van voor de aangifte inkomstenbelasting 2022 belangrijke veranderingen en het vergroten van uw inzicht in fiscale regels die voor het opstellen van aangiften inkomstenbelasting van belang zijn.

Doelgroep

De cursus is gericht op (assistent-)accountants en fiscale medewerkers die zich bezighouden met het opstellen en/of controleren van aangiften inkomstenbelasting.

Inhoud

 • Wat zijn de verschillen ten opzichte van 2021?
 • Box 3: wat moet in 2022 worden aangegeven?
 • Eigen woning:
  – vereniging van eigenaren (VvE)
  – echtscheiding
  – verhuizing
 • Winst uit onderneming:
  – aftrekbare kosten
  – FOR
  – herinvesteringsreserve
 • Nevenwerkzaamheden:
  – grensgevallen: box 1 of box 3; winst of resultaat uit werkzaamheid
  – bepaling van het aan te geven bedrag
 • Persoonsgebonden aftrek: ziektekosten en alimentatie
 • Lijfrente: aftrek premie

De onderwerpen worden behandeld aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Ter plaatse ontvangt u de te bespreken casusposities en stellingen. Het programma biedt uiteraard ruimte voor uw eigen vragen en afloop ontvangt u de uitwerkingen.

Accreditatie

NBA: PE-portfolio 3 urenNBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 3 fiscale PE-punten

Docent

J.W. (Jan Willem) Kemper RB

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken