Praktijkcursus Aangifte inkomstenbelasting 2021

De aangiftesoftware is beschikbaar, de eerste aangiften inkomstenbelasting 2021 zijn gedaan, nog vele zullen volgen. In deze cursus bespreken we wat in 2021 anders is dan in 2020. Daarnaast wordt aandacht besteed aan problemen en lastige kwesties die in elke aangiftepraktijk aan de orde komen.

Doel

Doel van deze cursus is het kennisnemen van voor de aangifte inkomstenbelasting 2021 belangrijke veranderingen en het vergroten van uw inzicht in fiscale regels die voor het opstellen van aangiften inkomstenbelasting van belang zijn.

Doelgroep

De cursus is gericht op (assistent)accountants en fiscale medewerkers die zich bezighouden met het opstellen en/of controleren van aangiften inkomstenbelasting.

Inhoud

  • U kunt onder meer de volgende onderwerpen verwachten:
  • Wat zijn de verschillen ten opzichte van 2020?
  • De eigen woning
  • Welke inkomsten en verliezen moeten we aangeven in box 2, en hoe?
  • Hoe om te gaan met het werkelijke rendement in box 3
  • Wat zijn nevenwerkzaamheden, en hoe moeten we de inkomsten aangeven?
  • Persoonsgebonden aftrek: ziektekosten en alimentatie
  • Fiscaal partnerschap: valkuilen en mogelijkheden
  • Wat u zelf aan de orde stelt wordt indien mogelijk meegenomen.

De onderwerpen zijn deels verwerkt in korte casusposities en stellingen die u ter plaatse ontvangt. Nadat u de gelegenheid heeft gekregen om te bedenken wat uw oplossingen en antwoorden kunnen zijn worden de uitwerkingen (met elkaar) besproken.

Accreditatie

NBA: PE-portfolio 3,5 uren
RB: 3,5 fiscale PE-punten

Docent

J.W. (Jan Willem) Kemper RB

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken