NBA verplicht PE-onderwerp 2023: Duurzaamheid

In deze cursus staan wij stil bij het onderwerp Duurzaamheid en meer specifiek de nieuwe Europese en Nederlandse regelgeving op dit gebied. In deze cursus worden de EU-richtlijn duurzaamheidsrapportering ondernemingen en diverse (fiscale) overheidsregelingen behandeld die de verduurzaming van ondernemingen stimuleren. Naast de theorie wordt een en ander aan de hand van een concrete casus praktisch toegepast.

Naast het fysieke deel is aan de cursus een e-learning gekoppeld waarin een subsidieadviseur ingaat op subsidies voor verduurzamingsprojecten.

Leerdoel

Deze cursus wil invulling geven aan de volgende leerdoelen:

 • Ik heb kennis over duurzaamheids-/ESG-ontwikkelingen waaronder de relevante rapportageverplichtingen en het concept-framework;
 • Ik kan duurzaamheids-/ESG-ontwikkelingen waaronder de relevante rapportageverplichtingen en het concept-framework duiden voor het eigen werkveld en organisatie;
 • Ik kan het maatschappelijke vraagstuk rondom duurzaamheid/ESG duiden en invulling geven;
 • Ik heb kennis over duurzaamheids-/ESG-verslaggeving en kan deze op een pragmatische wijze vertalen voor de eigen opdrachten en in de verantwoording van bijvoorbeeld subsidie- of fiscale regelingen;
 • Ik kan de brug slaan tussen duurzaamheids-/ESG-verantwoording enerzijds en organisatiedoelen en -activiteiten anderzijds;
 • Ik heb inzicht in actuele duurzaamheids-/ESG-aspecten;
 • Ik weet welke fiscale regelingen kunnen worden benut ter bevordering van duurzame investeringen.

Doelgroep

Accountants werkzaam in de MKB-praktijk en controlepraktijk.

Inhoud

 • De inhoud van de EU-richtlijn duurzaamheidsrapportering ondernemingen;
 • De eisen die gesteld worden aan het duurzaamheidsverslag;
 • (Aankomende) Nederlandse duurzaamheidsregelgeving;
 • (Fiscale) overheidsregelingen die verduurzaming van ondernemingen kunnen stimuleren,
  zoals investeringsfaciliteiten en extra afschrijvingsmogelijkheden.

Aan de hand van een casus wordt een en ander praktisch toegepast. De nadruk van de cursus ligt op de MKB-praktijk en geeft voor de accountants in de controlepraktijk de basiskennis van de duurzaamheidsverslaggevingsregels.

Tarief

 • € 595
  Cursus voor aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak (excl. btw)
 • € 745
  Cursus voor niet-aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak (excl. btw)

Data en locaties

Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar

DatumPlaats
Dinsdag 31 oktober 2023Hengelo/Delden
Donderdag 2 november 2023Purmerend/Oostzaan
Woensdag 8 november 2023Drachten
Maandag 20 november 2023Baarn/Eemnes
Donderdag 7 december 2023 Tilburg
Donderdag 21 december 2023Ridderkerk

Tijden

Van 09.30 tot 17.00 uur, zijnde 6 uren les (incl. lunch en pauzes)

Docenten

D.G. (Dick) Lokerse, AA
J.W. (Jan-Willem) Kemper RB

Incompany

Wilt u de interne betrokkenheid en de motivatie verhogen van uw medewerkers op kantoor? (Reis)tijd en geld besparen? Deze cursus bieden wij ook incompany aan. Praktijkgericht, op de locatie van uw keuze en afgestemd op uw wensen.

NBA verplicht PE-onderwerp 2023: 8 uur in thema ‘Duurzaamheid’

Het NBA heeft voor 2023 als verplicht PE-onderwerp 8 uren in het thema ‘Duurzaamheid’ vastgesteld. Extendum voorziet hierin door 2 uur e-learning te organiseren (verdeeld in 2 x 1 uur), gegeven door een erkend adviesbureau in Duurzaamheid. De e-learnings zullen voor de zomer 2023 beschikbaar zijn en op de website van Extendum aangeboden worden. In combinatie met deze fysieke cursus van Extendum Duurzaamheid van 6 uren gericht op de Accountancy praktijk, voldoet u hiermee aan het verplichte onderwerp voor 2023: Duurzaamheid.

De 2 e-learnings ‘Duurzaamheid’ zullen apart berekend worden. Tarief per e-learning is € 65 (excl. btw).

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken