Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans is op 28 mei 2019 aangenomen door de Eerste Kamer. Uw kantoor en uw klanten krijgen vanaf 1 januari 2020 te maken met nieuwe regels voor ontslag, flexwerk en het stelsel voor de WW-premie. Welk advies geeft u nu aan uw klanten en wat betekent dit voor uw eigen werknemers?

Om uw cliënten persoonlijk te informeren heeft Extendum een speciale WAB Nieuwsbrief opgesteld met daarin alle benodigdheden om voor de WAB goed beslagen ten ijs te komen. Bij deelname aan deze cursus ontvangt u de WAB Nieuwsbrief gratis.

Per 1 januari 2020 wordt ‘flex’ vaster en duurder en wordt ‘vast’ flexibeler en goedkoper. Maar is het nu in evenwicht? Oproepkrachten en payrollmedewerkers worden meer beschermd en vaste medewerkers kunnen gemakkelijker ontslagen worden. Langer ‘flex’ is mogelijk, maar wordt duurder. De transitievergoeding is meteen verschuldigd, maar wordt wel verlaagd.

Doel

Kennis verkrijgen om te kunnen adviseren en inspelen op veranderde arbeidswetgeving.

Doelgroep

Salarisadministrateurs, accountants en administrateurs, belastingadviseurs, HRM-medewerkers en een ieder die in aanraking komt met arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Inhoud (6 Kern-onderdelen)

  1. Oproepcontracten
  2. Ketenregeling
  3. Premiedifferentiatie
  4. Payrollmedewerkers
  5. Ontslag
  6. Transitievergoeding

De nieuwe wetgeving wordt behandeld, maar ook de compensatieregelingen transitievergoedingen en de aanpalende lagere regelgeving.

Accreditatie

NBA: 3 PE-uren
RB: 3 algemene PE-punten
Nirpa: 45 kennispunten

Docent

mr. S.J. (Savannah) Snellenburg-Swenker

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken