ZZP-er en Fiscaliteit

In de afgelopen jaren is een ontwikkeling zichtbaar van werken in een dienstverband naar werken als zelfstandige. De fiscale gevolgen van beide arbeidsrelaties lopen behoorlijk uiteen. Een juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie is mede hierdoor van groot belang.

Leerdoel

Doel van de cursus is het vergroten van kennis en inzicht in de fiscale kwalificatie van arbeidsrelaties.

Doelgroep

Accountants, relatiebeheerders

Inhoud

Het verschil tussen het werken in dienstbetrekking en het werken als zelfstandige is niet altijd duidelijk zichtbaar. In deze cursus wordt ingegaan op de verschillende fiscale gevolgen. Tevens wordt aandacht besteed aan de juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie. Het gaat daarbij niet alleen om de gevolgen voor de heffing van loon- en/of inkomstenbelasting, maar ook over de vraag of sprake is van verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. In dit kader wordt ook aandacht besteed aan de door de Belastingdienst ter beschikking gestelde model- en voorbeeldovereenkomsten. Ook ingegaan op de voorgenomen introductie van een webmodule.

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 3,5 PE-punten

Docent / Docenten

mr. E. (Bert) Alink RB

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken