Verdiepingscursus Eigen woning

Binnen onze samenleving neemt de eigen woning een belangrijke plaats in. Alle eigenaren van de ruim 4 miljoen koopwoningen die Nederland telt, hebben te maken met de ingewikkelde materie van de eigenwoningregeling in de Inkomstenbelasting. Om maar eens te noemen: forfait, eigenwoninglening, eigenwoningreserve, eigenwoningverleden, samenwonen, trouwen, uit elkaar gaan, bijleenregeling, overgangsrecht, aflosverplichting en informatieverplichting.

De eigenwoningregeling is belangrijk voor uw advies- en aangiftepraktijk. Iets wat tot voor kort als basiskennis werd verondersteld, vergt tegenwoordig steeds meer specialistische kennis. In de cursus en verdiepingscursus behandelen wij de eigenwoningregeling in theorie maar ook behandelen wij veel casussen zodat u de opgedane kennis meteen in de praktijk kunt brengen.

Doel verdiepingscursus ‘Eigen woning’

In de verdiepingscursus behandelen we de fiscale aspecten van de eigen woning bij samenwonen, huwelijk, echtscheiding of uit elkaar gaan. Maar ook komen de onderwerpen, zoals vertrek naar het buitenland, (tijdelijke) verhuur van de woning, de aflossingsverplichting, de toekomstige hypotheekrenteaftrek en de regelgeving bij eigenwoningleningen in de familiesfeer of van de BV aan de DGA aan de orde. De doelstelling van de verdiepingscursus is dat deelnemers, na afloop van de cursus, hun cliënten kunnen adviseren bij diverse levensgebeurtenissen in samenhang met de eigen woning.

Doelgroep

Adviseurs, (assistent-) accountants en aangifte medewerkers die te maken hebben met cliënten met een eigen woning.

Inhoud

Een greep uit de onderwerpen die in de verdiepingscursus ‘Eigen woning’ aan de orde komen zijn:

  • samenwonen
  • huwelijksvermogensrecht
  • echtscheidingsregeling
  • overlijden

Ook komen het overgangsrecht, geen of geringe eigenwoningschuld, kamerverhuurvrijstelling, tijdelijke verhuur en de uitzendregeling aan de orde. Uiteraard wordt er uitgebreid aandacht besteed aan casussen uit de praktijk.

Accreditatie

NBA: 3 PE-uren
RB: 3 fiscale PE-punten

Docent

C.M. (Carin) van Houten FFP RB

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken