Fiscaal

U kunt gebruik maken van onderstaand filter:

Webinar Fiscale en civielrechtelijke aspecten van thuiswerken

De uitbraak van het coronavirus heeft ons geleerd dat het in veel gevallen mogelijk is om werkzaamheden zowel op kantoor als in de thuisomgeving te verrichten. De verwachting is dan ook dat in de toekomst veel mensen kantoor en thuis als werkplek zullen combineren.

Er is inmiddels ook een initiatiefwetsvoorstel dat een recht op thuiswerken introduceert. In veel gevallen zijn de arbeidsvoorwaarden en de daarmee vastgelegde vergoedingen voor de door een werknemer ten behoeve van zijn dienstbetrekking te maken kosten, nog gebaseerd op het werken op een vaste arbeidsplaats. Indien een werkgever toestaat dat ook op andere plaatsen wordt gewerkt moeten die afspraken daarop worden afgestemd. Ook brengt het thuiswerken arbotechnische verplichtingen met zich mee.

      

Verdiepingscursus Eigen woning

Binnen onze samenleving neemt de eigen woning een belangrijke plaats in. Alle eigenaren van de ruim 4 miljoen koopwoningen die Nederland telt, hebben te maken met de ingewikkelde materie van de eigenwoningregeling in de Inkomstenbelasting. Om maar eens te noemen: forfait, eigenwoninglening, eigenwoningreserve, eigenwoningverleden, samenwonen, trouwen, uit elkaar gaan, bijleenregeling, overgangsrecht, aflosverplichting en informatieverplichting.

   

Webinar Aangifte IB en Vpb 2020

Een jaarlijks terugkerende routine: de aangifte IB alsmede de Vpb en winst uit onderneming. Waar zitten de wijzigingen ten opzichte van 2019 en wat zijn de controle items/aandachtspunten van de belastingdienst? In de praktische cursus Aangifte IB en Vpb 2020 zullen deze onderwerpen aan de hand van vragen in een aangifteprogramma en concrete praktijkvoorbeelden worden behandeld.

Doel van de cursus is het actualiseren en vergroten van bestaande kennis voor het opstellen van een aangifte IB en/of Vpb.