Vastgoed, fiscale aspecten

Aan de verwerving en het daarop volgende gebruik van vastgoed kleven diverse fiscale gevolgen. Zo is de levering van bestaand vastgoed mogelijk onderworpen aan de heffing overdrachtsbelasting. Bij het latere gebruik is, afhankelijk van de persoon van de eigenaar en de aard van het gebruik, sprake van heffing inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zowel bij verwerving als het latere gebruik kan omzetbelasting zijn verschuldigd.

Tijdens deze cursus worden deze gevolgen uitgewerkt.

Leerdoel

Doel van de cursus is het vergroten van kennis en inzicht in de fiscale aspecten van vastgoed.

Doelgroep

Accountants, relatiebeheerders

Inhoud

De verkrijging van vastgoed is een belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting. Of al dan niet overdrachtsbelasting is verschuldigd is afhankelijk van de vraag of sprake is van een uitzondering op dat belastbare feit dan wel mogelijke toepassing van vrijstellingen. Tijdens de cursus worden de in de praktijk meest voorkomende vrijstellingen besproken en wordt ook aandacht besteed aan het huwelijksvermogensrecht. Ook wordt aandacht besteed aan de verschillende tarieven.

Bij het gebruik van vastgoed moet onderscheid worden gemaakt tussen:

 • Gebruik als eigen woning;
 • Gebruik als tweede woning/vakantiewoning;
 • Gebruik in het kader van een onderneming;
 • Exploitatie van een vastgoedportefeuille.

Met betrekking tot het voorgaande komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Eigenwoningforfait
  – Kamerverhuurvrijstelling
  – Kortdurende verhuur (geheel of gedeeltelijk)
  – Werkkamer
 • Terbeschikkingstellingsregeling
 • Exploitatie wel of geen ondernemingsactiviteit

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 3,5 PE-punten

Docent / Docenten

mr. E. (Bert) Alink RB

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken