Ondernemingsvormen onder de fiscale loep

De bespreking van de jaarrekening is het ideale moment voor u als adviseur om uitgebreider met de klant te spreken over de huidige vorm waarin de onderneming wordt gedreven. Deze bijeenkomst is geheel gewijd aan de vraag hoe u vanuit de jaarrekening en financiële administratie kunt adviseren over deze ondernemingsvorm en de daarbij behorende fiscale faciliteiten. 

Van eenvoudige tips die snel toegepast kunnen worden, tot adviezen die vanuit uw kant meer (advies)werk vragen. Adviezen die uw klant weet te waarderen en die de band met uw klant versterken.

Leerdoel

Het halen van meerwaarde voor de klant uit de (jaar)cijfers door in staat te zijn fiscale tips te geven.

Doelgroep

Relatiebeheerders met fiscale kennis.

Inhoud

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan:

 • Wat is fiscaal de meest optimale rechtsvorm?
 • ‘Gewone’ aandelen versus de winstrechtloze en/of stemrechtloze aandelen
 • Samenwerkingsverbanden
 • Winstbepaling
 • Investeren in bedrijfsmiddelen
 • (Willekeurige) afschrijving
 • Arbeidsbeloning ondernemer/DGA
 • Beloningsmogelijkheden via werkkostenregeling
 • Herwaardering/Afwaardering bedrijfsmiddelen
 • Voorzieningen en reserves
 • Uitstel van winstneming
 • (Bedrijfs-)opvolging

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: in aanvraag

Docent / Docenten

mr. E. (Bert) Alink RB

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken