Eigen woning

Binnen onze samenleving neemt de eigen woning een belangrijke plaats in. Alle eigenaren van de ruim 4 miljoen koopwoningen die Nederland telt, hebben te maken met de ingewikkelde materie van de eigenwoningregeling in de Inkomstenbelasting. Om maar eens te noemen: forfait, eigenwoninglening, eigenwoningreserve, eigenwoningverleden, samenwonen, trouwen, uit elkaar gaan, bijleenregeling, overgangsrecht, aflosverplichting en informatieverplichting.

De eigenwoningregeling is belangrijk voor uw advies- en aangiftepraktijk. Iets wat tot voor kort als basiskennis werd verondersteld, vergt tegenwoordig steeds meer specialistische kennis. In de cursus en verdiepingscursus behandelen wij de eigenwoningregeling in theorie maar ook behandelen wij veel casussen zodat u de opgedane kennis meteen in de praktijk kunt brengen.

Doel cursus ‘Eigen woning’

In de cursus over de ‘Eigen woning’ behandelen we de hoofdlijnen van de fiscale aspecten van de eigen woning. De doelstelling van de cursus ‘Eigen woning’ is dat de deelnemers na afloop van de cursus inzicht hebben in de fiscale aspecten van de eigen woning. Daarnaast kunnen de deelnemers in hun dagelijkse advies- en/of aangiftepraktijk de mogelijkheden en beperkingen van de eigenwoningregeling herkennen.

Doelgroep

Adviseurs, (assistent-) accountants en aangifte medewerkers die te maken hebben met cliënten met een eigen woning.

Inhoud

In de cursus ‘Eigen woning’ komen de hoofdregels van onderstaande onderwerpen aan bod:

  • fiscaal partnerschap
  • eigen woning
  • eigenwoningschuld
  • eigenwoningforfait
  • restschuld
  • bijleenregeling
  • aflosverplichting
  • eigenwoningreserve
  • verbouwing en onderhoud

Ook komen het overgangsrecht, geen of geringe eigenwoningschuld, kamerverhuurvrijstelling, tijdelijke verhuur en de uitzendregeling aan de orde. Uiteraard wordt er uitgebreid aandacht besteed aan casussen uit de praktijk.

Accreditatie

NBA: 3 PE-uren
RB: 3 fiscale PE-punten

Docent

C.M. (Carin) van Houten FFP RB

Indien u zowel de cursus als de verdiepingscursus ‘Eigen woning’ afneemt, ontvangt u 10% korting.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken