Erfrecht en (erf)belasting; de fiscaal-juridische aspecten op een rij

Vermogen dat door een erflater wordt nagelaten gaat, al dan niet op basis van door de erflater in een testament opgenomen wensen, in eigendom over op de erfgenamen. Deze overgang heeft, naast mogelijke heffing van erfbelasting, ook gevolgen voor de heffing van inkomstenbelasting.

De gevolgen zijn het grootst indien tot het nagelaten vermogen ondernemingsvermogen behoort of een aanmerkelijk belang. De fiscale gevolgen zijn in veel gevallen niet alleen afhankelijk van de fiscale positie die de erflater had, maar ook van die van de erfgenamen. Aan de hand van casusposities uit de praktijk nemen we deze gevolgen met u door. Daarbij zullen we ook aandacht besteden aan het belang van een goed testament en de mogelijkheden om, bij gebreke daarvan, door middel van overeenkomsten na overlijden de gewenste fiscale gevolgen te bewerkstelligen.

Doel

Kennis verkrijgen van de fiscaal-juridische aspecten van overlijden.

Doelgroep

Accountants en belastingadviseurs

Inhoud

 • Wettelijk erfrecht
 • Invloed van het geldende huwelijksgoederenregime
 • Relatie tussen het erfrecht en de erfbelasting
 • Fiscale aspecten van:
  – (Quasi-)Wettelijke verdeling
  – Verwerpen wettelijke verdeling
  – Legaten en erfstellingen
  – Kwijtschelding bij overlijden
 • Bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij erfbelasting
 • Doorschuiffaciliteiten voor inkomstenbelasting bij vererving van ondernemingsvermogen of aanmerkelijk belang

Tarief

 • € 268
  Cursus voor aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak (excl. btw)
 • € 335
  Cursus voor niet-aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak (excl. btw)

Datum en locatie

Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar

DatumPlaats
Woensdag 12 oktober 2022Eemnes

Tijd

Van 13.30 – 16.45 uur (incl. pauze)

Accreditatie

NBA: PE-portfolio 3 uren
RB: 3 fiscale PE-punten

Docent

mr. E. (Bert) Alink RB

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken