Corporate Finance

U kunt gebruik maken van onderstaand filter:

Bedrijfsfinanciering

Bij de cursus Bedrijfsfinanciering wordt de theorie gestaafd aan (anonieme) casussen die door de cursisten zelf zijn ingebracht. Aan de hand hiervan wordt de beoordeling, de rapportage en het financieringsproces behandeld.

Van continuïteit naar discontinuïteit

Economen verwachten dat de hoge inflatie en de stijgende rente die zwaar op de Nederlandse economie drukken, zullen leiden tot een kortdurende recessie. Veel ondernemingen hebben het niet gemakkelijk: de energie- en grondstofkosten zijn enorm gestegen, er is een personeelstekort en veel ondernemingen hebben nog terugbetalingsverplichtingen voor belastingen en/of subsidies. Mede hierdoor stijgen de faillissementen en bedrijfsbeëindigingen.

Bedrijfswaardering: de verdieping

Het waarderen van ondernemingen komt veelvuldig voor in de accountantspraktijk, zowel bij overdracht aan derden als binnen de familie of aan werknemers. Maar ook bij echtscheidingen en andere vermogensrechtelijke vorderingen en bij overlijden kan de bedrijfswaardering een rol spelen.

De waardebepaling wordt gebruikt door diverse partijen. Naast de direct betrokkenen, kunnen ook financiers en de belastingdienst gebruik maken van de rapportage. Uit de jurisprudentie blijkt dat rechters daarbij steeds vaker de Discounted Cash Flow (DCF)-methode hanteren. Ook de Belastingdienst richt zich bij waarderingsvraagstukken meer en meer op de DCF-methode.

Grip op de onderneming door middel van kengetallen

Met 6 kengetallen die het resultaat bepalen en een heldere eenduidige structuur geeft u uw klant binnen 3 maanden meer rust, focus en grip op zijn onderneming en een beter rendement.

Uit onderzoek bij ruim 300 accountants en adviseurs blijkt dat meer dan 90% van hen onvoldoende inzicht heeft in de kostprijs bij hun klanten en niet kan aangeven wat de impact is van kleine wijzigingen in productiviteit, bezetting, marge en efficiency op het resultaat. Daarnaast blijkt dat veel accountants het moeilijk vinden om hun adviesrol hierin concreet vorm te geven.

Onderneming verkoop klaar maken

Er worden ondernemingen ter verkoop aangeboden. Veelal is daarbij onvoldoende vastgesteld of de verkoop geoptimaliseerd kan worden. Het is goed om de onderneming vanuit een aantal perspectieven te bekijken en een inventarisatie te maken van de kritische punten. Wellicht dat deze tijdig kunnen worden aangepast, zodat het verkoopproces succesvol verloopt. Aandachtspunten in dit proces zijn met name het bereiken van de doelstellingen van de verkoper en het minimaliseren van het risico bij een boekenonderzoek.

Alternatieve Financiering

In de cursus Alternatieve financiering worden diverse vormen en aanbieders van Alternatieve Financiering behandeld.

Bedrijfsovername

Bij de workshop bedrijfsoverdracht wordt de theorie gestaafd aan een 2-tal casussen die door de groep deelnemers zelf zijn ingebracht. Aan de hand hiervan worden onder andere bedrijfswaardering, financiering en fiscale structuren behandeld.

Due Diligence

Er komt een moment voor elke ondernemer dat hij zijn bedrijf verkoopt. Een ingrijpend moment na een soms ingewikkeld maar zeker emotioneel proces. De adviseur van de ondernemer is veelal de accountant of de fiscalist. Hij zal de ondernemer door het proces coachen.

Als een bedrijf wordt verkocht is er ook een koper. Ook aan deze zijde zit er spanning op het proces en ook hier speelt veelal de accountant of fiscalist een belangrijke rol.

Onderdeel van het koop/verkoopproces is het due diligence (ook wel boekenonderzoek). Vaak cruciaal voor het slagen of niet slagen van de transactie. Nu gaat de (potentiële) koper vaststellen of de informatie die hij heeft ontvangen juist is en of zijn visie op de onderneming en haar toekomst correct is.

De adviseurs van beide partijen hebben een bepalende invloed op het effect van het boekenonderzoek op het vervolg en het succes. Het is dan ook van groot belang dat, wanneer u in een dergelijke adviesrol terecht komt, u beschikt over de nodige kennis omtrent het overnametraject. Onderdeel daarvan is het due diligence.

In deze cursus verkrijgt u inzicht in en kennis omtrent de inhoud, de aanpak en de rapportage inzake de due diligence.