CAO en Bedrijfstakpensioenfondsen

Een groot deel van de Nederlandse werknemers valt onder de werkingssfeer van een cao of van een bedrijfstakpensioenfonds. De kans is dus erg groot dat een werkgever volgens een cao moet verlonen of premies dient af te dragen aan een bedrijfstakpensioenfonds (BPF).

Een werkgever is hier niet altijd van op de hoogte. Een accountants- of administratiekantoor dat de loonadministratie verzorgt is doorgaans wel van het bestaan van deze algemene regelgeving op de hoogte. Cao’s en BPF-en krijgen een steeds grotere rol en daarom is gedegen kennis over dit onderwerp onontbeerlijk. En met name over de risico’s wanneer een cao of BPF verkeerd wordt geïnterpreteerd.

Leerdoel

Kennis nemen van en rekening houden met de gevolgen van cao’s en BPF-en op de arbeidsvoorwaarden, voor de dagelijkse praktijk, voor adviseurs, die direct betrokken zijn bij de salarisadministratie of HR medewerkers die een cao of BPF moeten toepassen op de onderneming waar zij werkzaam zijn.

Doelgroep

Salarisadministrateurs, accountants en fiscalisten, HR medewerkers/-adviseurs.

Inhoud

Aan de orde komen vragen als:

 • Hoe weet je of een cao of BPF daadwerkelijk van toepassing is?
 • Wanneer is een werkgever gebonden aan een cao of een BPF?
 • Hoe werken BPF-en en cao-partijen?
 • Is er een relatie tussen premie betalen en rechten van werknemers?
 • Wat gebeurt er als (achteraf) blijkt dat een cao en/of BPF van toepassing is?
 • Hoe moet je omgaan met cao’s die afgelopen zijn?
 • Wat gebeurt er als de bedrijfsactiviteiten wijzigen van een werkgever?
 • Is elke controle van een cao-politie of BPF waakhond wel terecht?
 • Wat is de zorgplicht van een salarisadministrateur?
 • Wat gebeurt er bij overnames?
 • Heeft een buitenlandse onderneming ook te maken met cao’s of BPF-en?

Deze cursus bevat veel praktijkvoorbeelden en praktische tips.

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 4 algemene PE-punten
NIRPA: 60 kennispunten per bijeenkomst

Docent

mr. S.J. (Savannah) Snellenburg

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken