Verplicht PE-onderwerp 2019:

Frauderisicofactoren in de praktijk

Het NBA-bestuur vindt het belangrijk dat alle accountants in de financiële keten fraude kunnen signaleren en zo nodig opvolging daaraan kunnen geven. Daarom is het voor alle accountants in 2019 verplicht om een training Fraude te volgen. Met uitzondering van de leden die in 2017 al de verplichte training Frauderisicofactoren hebben gevolgd.

Doel

De training heeft als doel de bewustwording van de accountant te vergroten van wat het maatschappelijk verkeer van de accountant verwacht op het gebied van fraude. Hierbij staan de volgende doelstellingen centraal.

 1. De bewustwording vergroten van de accountant van hetgeen het maatschappelijk verkeer verwacht van de accountant bij de aanpak en bestrijding van fraude.
 2. Het begrip van de accountant vergroten aangaande frauderisicofactoren.
 3. De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico’s en het onderkennen van het niet naleven van wet- en regelgeving.
 4. De vaardigheden van de accountant vergroten in de aanpak bij het bespreken van frauderisicofactoren met de cliënt.

Doelgroep

Alle Openbaar accountants die in 2017 niet hebben deelgenomen aan de verplichte training Frauderisicofactoren.

Inhoud

De verplichte PE-cursus Fraude bestaat uit een vaktechnisch kennisdeel (2 uur) en een vaardigheidsdeel (4 uur). Onderwerpen in de cursus zijn:

 1. PKI (ook bij opdrachtaanvaarding- en continuering)
 2. Nieuwe Standaard 4410
 3. Detectie en preventie
  – Wat zijn frauderisicofactoren?
  – Onderkennen van “rode vlaggen”
  – Overige wet- en regelgeving (met name fiscaal en Wwft)
 4. Bespreken en aandringen op maatregelen bij de cliënt
 5. Dilemma’s uit de praktijk

Het vaardigheidsdeel bestaat uit het behandelen van praktijkcases. Hierbij worden de vaardigheden geoefend in gesprekssimulaties onder begeleiding van een accountant en een gedragstrainer.

Accreditatie

NBA: 6 PE-uren

Docenten

C.J. (Cor) Jonkers RA
A. (Anja) Geerts-Poppelaars
E. (Ellen) Selderijk

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken