Verdiepingscursus Wwft

De Wwft neemt een steeds prominentere plaats in bij de kantoortoetsingen. Op 25 juli 2018 is de herziene Wwft in werking getreden, waarmee de 4e EU anti-witwasrichtlijn in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. De aanscherpingen in de Wwft hebben direct gevolgen voor de instellingen die onder de Wwft vallen, waaronder accountantskantoren.

In deze training behandelen wij de wijzigingen die voor u van belang zijn en die betrekking hebben op het cliëntenonderzoek, het UBO-register en meldingen ongebruikelijke transacties (FIU). Aan de hand van praktische en herkenbare casussen weet u wat u te doen staat.

Doel

 • Hoofddoelstelling is het creëren van awareness bij de participanten doormiddel van:
 • Vergroten kennis Wwft en de recente aanpassingen
 • Inzichtelijk maken van Wwft vereisten
 • Inzichtelijk maken van gevolgen niet naleving Wwft vereisten

Doelgroep

Voor iedereen die conform de WWFT moet werken zoals (assistent-) Accountants, fiscalisten, relatiebeheerders en adviseurs.

Wat vinden de cursisten ervan?

Onderwerp is zeer toepasbaar in de praktijk waar wij als beroepsgroep ook al jaren te maken hebben met de eisen van de Wwft. De docent (Egbert) is een geweldige spreker met bijzonder veel kennis van zaken en in staat met veel voorbeelden het boeiende onderwerp nog meer te verlevendigen.

H.J.M. (Erik) Vrinzen AA
Scheers Groep Adviseurs en Accountants

Inhoud

 • Introductie
 • De achtergrond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van  terrorisme (Wwft)
 • De vereisten van de Wwft voor de accountancy en adviespraktijk
 • Toezicht en op naleving van de Wwft
 • Implementatie van- en vastlegging conform- Wwft
 • Praktijk casus en bespreking
 • Afsluiting

Accreditatie

NBA: 3 PE-uren
RB: 3 algemene PE-punten

Docent

mr. E. (Egbert) van Rappard
compliance expert

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken