Novak | Online cursus actualiteiten RJk

Gedurende het boekjaar geven we meerdere online cursussen van twee uur via MS Teams met focus op RJk (Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen). De cursus is een effectieve manier zijn om belangrijke kennis en vaardigheden te delen over de regelgeving voor onze jaarrekeningen. Elke cursus gaat in op andere onderdelen van de jaarrekening.

Sessie maart – Debet balansposten

 1. Introductie
  Welkom en doel van de sessie voor debet balansposten
  Korte introductie van RJk en het belang voor de praktijk
 2. Waardering van materiele vaste activa
  RJk richtlijnen voor gebouwen en vastgoedbeleggingen en andere vaste activa.
  Casestudy: Waarderingsmethoden en impact op de jaarrekening
 3. Deelnemingen of beleggingen
  Verschillen in waardering tussen deelnemingen en beleggingen
  Praktijkvoorbeeld: Verschillende soorten deelnemingen en resultaatbepaling
 4. Voorraadwaardering
  RJk principes voor voorraadwaardering
  Oefening: Berekeningen en verslaggevingsuitdagingen
 5. Vragen en Antwoorden
  Open sessie voor vragen en discussie

Sessie juni – Credit balansposten

 1. Introductie
  Welkom en doel van de sessie voor credet balansposten
  Korte introductie van RJk en het belang voor de praktijk
 2. Eigen vermogen
  RJk richtlijnen voor agio en dividenduitkeringen
  Case: Boeking en presentatie in de jaarrekening
 3. Voorzieningen
  Criteria voor het vormen van voorzieningen onder RJk
  Voorbeeld: Voorziening groot onderhoud
 4. Langlopende Schulden
  RJk behandeling van langlopende schulden
  Oefening: Verschillen in presentatie en impact op ratio’s
 5. Vragen en Antwoorden
  Ruimte voor vragen, discussie en feedback

Tarief

 • € 170,00
  Cursus voor Novak-leden en Extendum-leden (excl. btw)
 • € 187,50
  Cursus voor niet Novak-leden en niet Extendum-leden (excl. btw)

Datum en tijd

Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar

DatumTijd
Dinsdag 19 maart 2024Van 09.30 tot 11.30 uur

Docent

Martina Sarris MSc AA

Inhouse

Het is ook mogelijk deze cursus eventueel inhouse te organiseren bij u op kantoor. Neem hiervoor contact met ons op via n.dewaal@novak.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken