Novak | Online bijeenkomst: PE-plan

Het PE-portfolio is sinds twee jaar een jaarlijkse terugkerend onderdeel voor permanente educatie voor alle accountants. Waar eerst het kwantitatieve aspect dominant was bij permanente educatie, ligt in de nieuwe systematiek de nadruk op het kwalitatieve aspect.

Uw persoonlijke PE-portfolio bestaat uit persoonlijk geformuleerde leerdoelen, een plan van aanpak en een reflectieverslag.

Begin 2022 heeft u als accountant een plan van aanpak geschreven. Het is nu tijd om uw persoonlijke reflectie over 2022 op te stellen en uw PE-portfolio over 2022 af te ronden. Wellicht bent u hier nog niet aan toegekomen of wilt u ondersteuning bij het reflecteren? Novak organiseert daarom nogmaals een online bijeenkomst om u hierbij te ondersteunen.

Inhoud

Tijdens de online bijeenkomst gaan we in op het reflecteren van leerdoelen. Dit behandelen we aan de hand van meerdere reflectiemodellen, waarbij we u inzicht geven in het toepassen van de reflectiemodellen op uw leerdoelen.

Ook geven we handige tips voor het uitwerken van uw PE-portfolio en kunt u ons vragen stellen.

PE-tool

Om accountants in de dagelijkse praktijk te ontzorgen bij hun PE verplichting, biedt Novak samen met Kriton een handige online PE-tool aan, waarin het portfolio optimaal vastgelegd kan worden.

De Novak PE-coach en de PE-tool

Novak ondersteunt accountants in de volle breedte bij hun permanente educatie met een PE-coach. Denk hierbij aan ondersteuning bij het formuleren van persoonlijke leerdoelen, het kiezen van bijpassende activiteiten, het monitoren van de uw voortgang, meekijken met uw PE-portfolio, maar ook bij ondersteuning bij de jaarlijkse evaluatie en de PE-communicatie met de NBA.

  • € 50
    Cursus voor Novak-leden en Extendum-leden (excl. btw)
  • € 75
    Cursus voor niet Novak-leden en niet Extendum-leden (excl. btw)

Data en tijden

Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar

DatumTijd
Donderdag 10 november 2022Van 15.00 – 16.00 uur
Dinsdag 15 november 2022Van 10.00 – 11.00 uur

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken