Novak | Actualiteiten Verslaggeving

Externe verslaggeving is de kern van de rol van de accountant. Kennis hiervan is noodzakelijk voor een goede beroepsuitoefening. In deze cursus komen verschillende onderwerpen aan bod die relevant zijn voor de jaarrekening van het MKB.

Doelstelling

Het doel van deze cursus is de accountant een update van verslaggevingskennis aan te bieden.

Inhoud

In deze cursus worden algemene uitgangspunten van verslaggeving besproken. Voorts krijgen aandacht o.a. specifieke aspecten rondom de micro-entiteit, inzicht in de verplichtingen van de bestuurder zoals o.a. deponeren (Kan de bestuurder hier onderuit?), posten als onderhanden projecten in de opdracht van derden, hoe om te gaan met cryptomunten zoals Bitcoins, foutherstel, voorzieningen, gebeurtenissen na balansdatum en uiteraard aspecten rondom continuïteit. Tevens de actualiteiten die op dat moment aan de orde zijn. Het programma is vanwege de actualiteit dan ook tot vlak voor de cursusduur in ontwikkeling.

Tarief

  • € 325,00
    Cursus voor Novak-leden en Extendum-leden (excl. btw)
  • € 390,00
    Cursus voor niet Novak-leden en niet Extendum-leden (excl. btw)

Datum en locatie

Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar

DatumPlaats
Woensdag 19 oktober 2022Vianen

Tijd

Van 09.00 – 13.00 uur.

Docent

De heer Charles Kock AA

Inhouse

Het is ook mogelijk deze cursus eventueel inhouse te organiseren bij u op kantoor. Neem hiervoor contact met ons op via n.dewaal@novak.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken