Jaarrekening op fiscale grondslag

Sinds boekjaar 2007 is het mogelijk om voor kleinere rechtspersonen de ‘formele’ jaarrekening op fiscale grondslag op te stellen. In de praktijk blijkt menigeen te worstelen met een duidelijke splitsing tussen fiscale en commerciële waarderingsgrondslagen.

In deze cursus staan we in ieder geval stil bij relevante RJ Uitingen en de meest recente wijzigingen in de RJ Handreikingen bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen door microrechtspersonen en kleine rechtspersonen. Wat zijn praktijkervaringen, aandachtspunten en wat betekent dat voor uw werkwijze als u deze opdrachten uitvoert?

Leerdoel

Door deze training:

  • krijgt de cursist inzicht in de praktische toepassing van de Handreikingen voor microrechtspersonen en kleine rechtspersonen bij het samenstellen van de jaarrekening op fiscale waarderingsgrondslagen.
  • wordt de deelnemer geïnformeerd over de toepasselijke fiscale waarderingsgrondslagen.
  • heeft de deelnemer kennis van en inzicht in de verschillen tussen commerciële en fiscale waarderingsgrondslagen.

Doelgroep

Accountants, assistent-accountants die betrokken zijn bij samenstelopdrachten van jaarrekeningen.

Inhoud

Aan de hand van de RJ Handreikingen en praktijkvoorbeelden worden de volgende zaken besproken:

  • Eerste toepassing (stelselwijziging, schattingswijziging), omzetting van de ‘commerciële’ jaarrekening naar de jaarrekening op fiscale grondslag
  • Groottecriteria kleine rechtspersoon en micro-onderneming
  • Diverse balansposten (o.a. deelnemingen, herwaarderingsreserves, herinvesteringsreserves, pensioenvoorziening, belastinglatenties)
  • Onderdelen van de winst- en verliesrekening (willekeurige afschrijvingen, verwerking vennootschapsbelasting, correcties oude jaren, etc.)
  • Jaarverslaggeving, inclusief publicatiestukken
  • apportage van een micro-onderneming op fiscale grondslagen

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken