Inhaalmogelijkheid verplicht PE-onderwerp 2019: Fraude

Het NBA-bestuur heeft in 2017 alle accountants werkzaam in de controlepraktijk de verplichting opgelegd een cursus Frauderisicofactoren te volgen. In 2019 was een cursus Fraude verplicht voor alle accountants (behalve voor hen die in 2017 de cursus Frauderisicofactoren hebben gevolgd).

Omdat niet alle accountants aan de verplichting uit 2019 hebben voldaan en omdat fraude op dit moment een actueel onderwerp is bij de aanvragen en afrekeningen van COVID-19 steun, bieden wij de cursus in 2021 opnieuw aan.

Doel

De training heeft als doel de bewustwording van de accountant te vergroten van wat het maatschappelijk verkeer van de accountant verwacht op het gebied van fraude. Hierbij staan de volgende doelstellingen centraal:

 1. De bewustwording vergroten van de accountant van hetgeen het maatschappelijk verkeer verwacht van de accountant bij de aanpak en bestrijding van fraude.
 2. Het begrip van de accountant vergroten aangaande frauderisicofactoren.
 3. De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico’s en het onderkennen van het niet naleven van wet- en regelgeving.
 4. De vaardigheden van de accountant vergroten in de aanpak bij het bespreken van frauderisicofactoren met de cliënt.

Doelgroep

Alle Openbaar accountants

Inhoud

De verplichte PE-cursus Frauderisicofactoren bestaat uit een vaktechnisch kennisdeel (2 uur) en een vaardigheidsdeel (4 uur). Onderwerpen in de cursus zijn:

 1. PKI (ook bij opdrachtaanvaarding- en continuering)
 2. Standaard 4410, 4415 en 4416
 3. Fraude en Covid-subsidies
 4. Detectie en preventie
  a. Wat zijn frauderisicofactoren?
  b. Onderkennen van “rode vlaggen”
  c. Overige wet- en regelgeving (met name fiscaal en Wwft)
 5. Bespreken en aandringen op maatregelen bij de cliënt
 6. Dilemma’s uit de praktijk

Het vaardigheidsdeel bestaat uit het behandelen van praktijkcases. Hierbij worden de vaardigheden geoefend in gesprekssimulaties onder begeleiding van een accountant en een gedragstrainer.

Accreditatie

NBA: 6 PE-uren

Docenten

D.G. (Dick) Lokerse AA
E. (Ellen) Selderijk

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken