COS 4400N is geactualiseerd

De standaard voor ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden’ (COS 4400N) is geactualiseerd. In tegenstelling tot eerdere berichten zal de nieuwe standaard toegepast moeten worden met ingang van 1 januari 2024, en niet zoals eerder aangekondigd per 1 januari 2023. Omdat de definitieve tekst van de standaard, na de consultatie op een aantal punten is aangepast hebben we moeten besluiten om de training te verschuiven naar het tweede kwartaal 2023. Daardoor kunnen we de deelnemers aan de training actueel informeren. In die training zal de aangepaste standaard centraal staan. Hierdoor is het voor u mogelijk ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden’ uit te voeren in overeenstemming met de vernieuwde standaard.

COS 4400N: Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden

Rapport van feitelijke bevindingen

In deze cursus wordt u bijgepraat op welke wijze een 4400N opdracht in overeenstemming met de regelgeving dient te worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden past u als accountant de Standaard 4400N toe. Deze standaard kent een aantal verplichte onderdelen zoals opdrachtaanvaarding, documentatie en de rapportage. 

In deze cursus staan wij stil bij de meest recente wijzigingen maar krijgt ook de Standaard als geheel aandacht. Wat zijn praktijkervaringen, aandachtspunten en wat betekent dat voor uw werkwijze als u deze opdrachten uitvoert?

Leerdoel

Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de inhoud van de Standaard en bent u in staat een opdracht uit te voeren conform de meest actuele versie van de regelgeving. U verkrijgt kennis en inzicht in de praktische uitvoering van een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden aan de hand van de Standaard 4400N en weet deze correct en efficiënt uit te voeren. Tevens wordt u  geïnformeerd over de recente wijzigingen van de Standaard 4400N, belangrijke aandachtspunten en de relatie van de Standaard tot overige regelgeving.

Doelgroep

Accountants, assistent-accountants werkzaam in de MKB-praktijk en controlepraktijk.

Inhoud

 • Assurance of aan assurance verwant;
 • Kenmerken van de opdracht;
 • Relatie met de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS), de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA), de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 • Opdrachtaanvaarding;
 • Opdrachtformulering;
 • Opdrachtuitvoering
  – Uitvoeren van de werkzaamheden
  – Documentatie van de werkzaamheden
 • Rapportage
  – Vereisten
  – Valkuilen

Aan de hand van voorbeelden worden de meest voorkomende problemen bij opdrachtuitvoering en rapportage behandeld.

Tarief

 • € 288
  Cursus voor aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak (excl. btw)
 • € 360
  Cursus voor niet-aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak (excl. btw)

Datum en locatie

Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar

DatumPlaats
Dinsdag 20 juni 2023Eemnes

Tijd

Van 13.30 – 16.45 uur (incl. pauze)

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 3 algemene PE-punten

Docenten

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
D.G. (Dick) Lokerse AA

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken