Continuïteit verplicht onderwerp 2021

Het NBA heeft voor alle accountants, met uitzondering van overheidsaccountants, in 2021 het onderwerp Continuïteit als verplicht onderwerp vastgesteld. Continuïteit vormt een maatschappelijk actueel en toekomstbestendig thema dat voor genoemde ledengroepen relevant is. Zeker nu de Covid-19-maatregelen en gevolgen een enorme impact hebben op een groot deel van de bedrijven in Nederland.

Voor de openbaar accountant in de controlepraktijk en de intern accountant wordt een verplicht curriculum ontwikkeld. De relevante controlestandaarden vormen de basis onder dit curriculum. Leden geven invulling aan het verplichte onderwerp door een geaccrediteerde cursus die voldoet aan het curriculum te volgen in 2021.

Voor de openbaar accountant in de samenstelpraktijk en de accountant in business geldt dat het thema Continuïteit tevens van belang is, maar dat hier weinig relevante regelgeving aan ten grondslag ligt. Voor deze leden geldt de verplichting om in hun PE-portfolio 2021 aandacht te besteden aan het thema Continuïteit. Het bureau zal hiervoor inhoudelijke criteria formuleren, maar de invulling van het type activiteit is vormvrij.

Het onderwerp wordt niet verplicht gesteld voor overheidsaccountants, omdat zij over het algemeen werkzaam zijn bij organisaties waarbij een eventuele forse stijging van het financieel tekort niet het voortbestaan bedreigt van bijvoorbeeld gemeenten en provincies. Voor een beperkt deel van de overheidsaccountants geldt dat het onderwerp Continuïteit wel van belang is/kan zijn. Die leden wordt aangeraden dit onderwerp te incorporeren in het hun PE-portfolio 2021.

Het curriculum voor de verplichte cursus Continuïteit wordt uiterlijk april 2021 beschikbaar gesteld door de NBA. Hierna volgt het accreditatietraject voor opleidingsinstituten – zoals Extendum – die de cursus Continuïteit willen gaan aanbieden.

Om geen informatie te missen en op de hoogte te blijven, kunt u zich – zonder enige verplichting – hier inschrijven. Zodra de volledige informatie bekend is, ontvangt u van ons een definitief inschrijvingsverzoek met inhoud van de cursus, data, locaties en kosten.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken