Beoordelingsopdrachten COS 2400

Voor de beoordeling van financiële overzichten past u als accountant standaard 2400 toe. Deze standaard is van toepassing en kent een aantal verplichte onderdelen zoals opdrachtaanvaarding, materialiteit en cijferanalyses. In deze cursus staan we stil bij de meest recente wijzigingen maar krijgt ook de standaard als  geheel aandacht. 

Wat zijn praktijkervaringen, aandachtspunten en wat betekent dat voor uw werkwijze als u deze assurance opdrachten uitvoert?

Doel

Door deze training:

 • krijgt de cursist inzicht in de praktische uitvoering van een beoordelingsopdracht aan de hand van de Standaard 2400.
 • wordt de deelnemer geïnformeerd over de recente wijzigingen van de NV COS 2400, belangrijke aandachtspunten en de relatie van de standaard tot overige regelgeving.
 • heeft de deelnemer kennis en inzicht in beoordelingsopdrachten en weet deze correct en efficiënt uit te voeren.

Doelgroep

Accountants en assistent-accountants die betrokken zijn bij beoordelingsopdrachten.

Inhoud

Aan de hand van de standaard en praktijkvoorbeelden worden de volgende zaken besproken:

 • Opbouw NV COS  2400
 • Relatie met NVKS en ViO en Wwft
 • Kwaliteitsbeheersing
  – Opdrachtaanvaarding en opdrachtcontinuering
  – Communicatie met management en governance belaste personen
  – Fraude en niet-naleven wet- of regelgeving
  – Continuïteit
  – Fraude en niet-naleven wet- of regelgeving
 • Opdrachtuitvoering
  – Materialiteit
  – InzichtInlichtingen
  – Cijferanalyses
  – Verbonden partijen
  – Gebeurtenissen na balansdatum
  – Schriftelijke bevestigingen
  – Evaluatie
  – Conclusie
  – Beoordelingsverklaring
  – Documentatie
 • Praktijkervaringen; wat u kunt leren van anderen

Accreditatie

NBA: 2,5 PE-uren

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken