4400N-opdrachten; de rapporten van feitelijke bevindingen

Voor het uitvoeren van opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden past u als accountant Standaard 4400N toe. Deze standaard is van toepassing en kent een aantal verplichte onderdelen zoals opdrachtaanvaarding, documentatie en de rapportage.

In deze cursus staan we stil bij de meest recente wijzigingen maar krijgt ook de Standaard als  geheel aandacht. Wat zijn praktijkervaringen, aandachtspunten en wat betekent dat voor uw werkwijze als u deze opdrachten uitvoert?

Doel

Door deze training:

 • krijgt de cursist inzicht in de praktische uitvoering van een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden aan de hand van de Standaard 4400N.
 • wordt de deelnemer geïnformeerd over de recente wijzigingen van de Standaard 4400N, belangrijke aandachtspunten en de relatie van de Standaard tot overige regelgeving.
 • heeft de deelnemer kennis en inzicht in opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden en weet deze correct en efficiënt uit te voeren.

Doelgroep

Accountants, assistent-accountants en andere eindverantwoordelijke professionals die betrokken zijn bij opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden.

Inhoud

Aan de hand van de standaard en praktijkvoorbeelden worden de volgende zaken besproken:

 • Opbouw Standaard 4400N
 • Relatie met NVKS, VGBA, ViO en Wwft
 • Opdrachtaanvaarding en opdrachtcontinuering
 • Opdrachtuitvoering
  – Communicatie met de opdrachtgever
  – Fraude en niet-naleven wet- of regelgeving
  – Het rapport van feitelijke bevindingen
  – Documentatie
 • Praktijkervaringen; wat u kunt leren van anderen

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken