Webinar Aangifte Inkomstenbelasting (IB) en Vennootschapsbelasting (Vpb) 2021

Een jaarlijks terugkerende routine: de aangifte IB alsmede de Vpb en winst uit onderneming. Waar zitten de wijzigingen ten opzichte van 2020 en wat zijn de controle items/aandachtspunten van de belastingdienst? In deze praktische cursus zullen deze onderwerpen aan de hand van vragen in een aangifteprogramma en concrete praktijkvoorbeelden worden behandeld.

Leerdoel

Doel van de cursus is het actualiseren van bestaande kennis en zo mogelijk het vergroten daarvan voor zover dat van belang is voor het opstellen van een aangifte IB en/of Vpb.

Doelgroep

Accountants en relatiebeheerders.

Inhoud

Aan de hand van vragen in een aangifteprogramma wordt de aangifte IB 2021/Vpb 2021 doorgenomen. Daarbij komen in ieder geval de volgende zake aan bod:

  • Wijzigingen ten opzichte van 2020
  • Controle items 2021: waar let de fiscus op?
  • Praktijkcasussen en -vragen

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 3 fiscale PE-punten

Docenten

mr. E. (Bert) Alink RB
J.W. (Jan Willem) Kemper RB

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken