Webinar VTB Payroll voorjaar

Waren de VTB Payroll locaties voor u te ver weg of heeft u door andere omstandigheden de VTB Payroll voorjaar 2024 moeten missen, dan biedt Extendum u nu eenmalig de mogelijkheid om deze cursus nog online te volgen, zodat u de updates van de VTB Payroll van dit voorjaar toch nog meepakt.

Tijdens de Vaktechnische bijeenkomsten Payroll wordt u als salaris­administrateur/­adviseur/­payroll professional op de hoogte gehouden van allerlei actuele ontwikkelingen. Deze hebben betrekking op personeelszaken, waaronder wijzigingen in belastingplannen, loonkostenvoordelen, subsidieregelingen, premies werknemersverzekeringen, Zorgverzekeringswet, transitievergoedingen, sociale zekerheid zoals Arbeid en Zorg, arbeidsongeschiktheid, Arbozaken en nog veel meer  interessante en actuele onderwerpen.