Webinar aangifte Inkomstenbelasting (IB) en Vennootschapsbelasting (Vpb) 2023

Een jaarlijks terugkerende routine: de aangifte IB alsmede de Vpb. Een belangrijk onderdeel van deze aangifte wordt gevormd door de winst uit onderneming, maar ook privé aangelegenheden vragen aandacht. Jaarlijks worden de nodige wijzigen aangebracht in wetgeving en komt er nieuwe jurisprudentie.

Bij de start van de nieuwe aangifteronde komt dan ook de vraag op waar de wijzigingen zitten ten opzichte van het voorgaande jaar (I.c. 2022) en wat zijn de controle items/aandachtspunten van de Belastingdienst? In deze praktische cursus zullen deze onderwerpen aan de hand van vragen in een aangifteprogramma en concrete praktijkvoorbeelden worden behandeld.