VTB Payroll voor- en najaar | 45 kennispunten

Tijdens de Vaktechnische bijeenkomsten Payroll (voor- en najaar) wordt u als salaris­­administrateur/­­adviseur/­­payroll professional op de hoogte gehouden van allerlei actuele ontwikkelingen. Deze hebben betrekking op personeelszaken, waaronder wijzigingen in belastingplannen, loonkostenvoordelen, subsidieregelingen, premies werknemersverzekeringen, Zorgverzekeringswet, transitievergoedingen, sociale zekerheid zoals Arbeid en Zorg, arbeidsongeschiktheid, Arbozaken en nog veel meer  interessante en actuele onderwerpen.