VTB Payroll voor- en najaar | 45 kennispunten

Tijdens de Vaktechnische Bijeenkomsten Payroll (voor- en najaar) wordt u als salarisadministrateur/­adviseur/­payroll professional op de hoogte gehouden van allerlei actuele ontwikkelingen. Deze hebben betrekking op personeelszaken. Tijdens de bijeenkomsten in het voorjaar gaat het over de actualiteiten inzake de loonaangifte (coderingen en verloning UWV-werkgeversbetalingen), wijzigingen actuele wet- en regelgeving, actuele toepassingen cafetariaregeling (leasefiets, zonnepanelen/warmtepompen) en de verloning/beloning van de DGA.