Novak | De herziene Standaard 4400

De Standaard 4400 is van cruciaal belang voor accountants en financiële professionals, omdat het richtlijnen biedt voor het uitvoeren en rapporteren van opdrachten waarbij specifieke werkzaamheden zijn overeengekomen met cliënten. Deze standaard heeft belangrijke wijzigingen ondergaan en brengt nieuwe eisen en verantwoordelijkheden met zich mee voor professionals in het veld.

In onze cursus ‘De herziende Standaard 4400 Het rapport van specifiek overeengekomen werkzaamheden’ nemen we u mee op een boeiende reis van theoretisch begrip naar praktische toepassing. We behandelen de essentiële concepten van de herziene Standaard 4400 en verhelderen de Standaard aan de hand van praktische voorbeelden.