Novak | Capita Selecta

Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de volgende belastingsoorten:

 • Inkomstenbelasting (IB)
 • Vennootschapsbelasting (VPB)
 • Schenk-erfbelasting (SB en EB)
 • BTW

Tijdens deze dag blijven we bij de hoofdlijnen, te denken valt bijvoorbeeld aan:

 • IB: actualiteiten, rechtsvorm, kwalificatie ondernemingsvermogen, etc.
 • VPB:
  de deelnemingsvrijstelling
  structurering en reorganisatiefaciliteiten
  fiscale eenheid
 • BTW: fiscale eenheid BTW, de overgang van een algemeenheid van goederen etc.
 • SB en EB: de bedrijfsopvolgingsregeling