Novak | Algemene fiscaliteit rondom Stichtingen en Verenigingen

Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Vennootschapsbelasting; waaronder: Structurering
    – Vrijwilligers
    – Winsttoerekening
  • BTW
  • Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
  • Sociaal belang behartigende instelling (SBBI)

De cursus gaat in op de algemene fiscale aangelegenheden (dus niet specifiek gericht op zorg, woningbouw of overheid).