Internationaal adviseren in het MKB (deel 2)

In deel 2 herhalen we in vogelvlucht de onderwerpen uit deel 1. Vervolgens gaan we in op transfer pricing, btw bij afstandsverkopen en grensoverschrijdend (thuis)werken.

Leer hoe u uw klanten effectief kunt begeleiden door het complexe fiscale landschap dat gepaard gaat met hun internationale activiteiten. We zullen door middel van de theorie en praktijkcasussen ingaan op de hoofdlijnen van het internationale belastingrecht. Hiermee kunt u beter herkennen wanneer aanvullend onderzoek of advies nodig is.