Continuïteit verplicht onderwerp 2021

Het NBA heeft voor alle accountants, met uitzondering van overheidsaccountants, in 2021 het onderwerp Continuïteit als verplicht onderwerp vastgesteld. Continuïteit vormt een maatschappelijk actueel en toekomstbestendig thema dat voor genoemde ledengroepen relevant is. Zeker nu de Covid-19-maatregelen en gevolgen een enorme impact hebben op een groot deel van de bedrijven in Nederland.