De vaststellings­overeenkomst bij de beëindiging van een dienstverband

De vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst ter beëindiging of voorkoming van een onzekerheid of geschil. Bij de beëindiging van een dienstverband met wederzijds goedvinden is het verstandig om de gemaakte afspraken vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst.

De vaststellingsovereenkomst heeft bijzondere rechtskracht, omdat hij niet snel vernietigd kan worden, vaak zelfs niet als de gevolgen in strijd met dwingend recht blijken te zijn. Vaak gebruiken werkgevers een model vaststellingsovereenkomst, maar aan een gedegen onderhandeling en vastlegging van de beëindiging van een dienstverband met wederzijds goedvinden liggen wetgeving en juridische uitspraken ten grondslag.

Leerdoel

In deze cursus gaan we in op die wetgeving en uitspraken, op de rechtskracht van de vaststellingsovereenkomst en op de mogelijke gevolgen ervan. Verder gaan we in op de ondertekening, de transitievergoeding en het recht op ww en andere sociale uitkeringen. We behandelen enkele uitspraken ter illustratie van de regels en tot slot gaan we in op de herroeping van de vaststellingsovereenkomst.

Doelgroep

Voor adviseurs van het MKB, zoals accountants, fiscalisten en relatiebeheerders en ook voor ondernemers zelf.

Inhoud

  • Wat is een vaststellingsovereenkomst?
  • Waarom sluiten we een vaststellingsovereenkomst?
  • Rechten en plichten van de werkgever en werknemer bij een beëindiging met wederzijds goedvinden
  • Gevolgen van de vaststellingsovereenkomst
  • Ontbinding van de vaststellingsovereenkomst

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 1 algemene PE-punt

Docent

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink

Naslagwerken

Voor deze e-learning adviseren wij u om de naslagwerken die u kunt downloaden, tijdens het volgen van de cursus, te bestuderen. Na de betaling heeft u direct toegang tot uw gekozen e-learning met de bijbehorende naslagwerken.

Incompany

Liever een training op locatie voor uw hele team of afdeling? Wij bieden deze cursus ook incompany aan.
Informeer naar de mogelijkheden voor incompanytraining.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken