Huurrecht; onderscheid huurrecht kantoor- en bedrijfsruimte

De huurovereenkomst is een bijzondere overeenkomst, net als de arbeidsovereenkomst. Binnen het huurrecht neemt de huur van kantoor- en bedrijfs(winkel)ruimte een bijzondere plaats in door de zogenaamde semi-dwingende bepalingen, onder andere voor de ontruimingsbescherming van huurders. Ook de huurprijsregimes verschillen per huursoort. Verder speelt er bij huur van bedrijfsruimte een bijzondere vorm van contractsoverneming, de indeplaatsstelling.

Het onderscheid tussen kantoor- of bedrijfsruimte is niet altijd duidelijk en mengvormen zijn ook mogelijk. Huurovereenkomsten worden vaak gesloten op basis van de modellen van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), maar er zijn ook andere afspraken mogelijk.

Leerdoel

In deze training wordt ingegaan op het huurrecht in het algemeen en ingezoomd op het onderscheid tussen het huurrecht van kantoorruimte en bedrijfsruimte. Daarbij kijken we naar regels en jurisprudentie (uitspraken). Er wordt kort aandacht besteed aan het systeem van huurprijzen. Verder wordt de figuur van indeplaatsstelling behandeld en wordt ingegaan op het gebruik van ROZ-modellen.

Doelgroep

MKB’ers en hun adviseurs en particulieren die te maken hebben met huur en verhuur van woonruimte, kantoorruimte en winkelruimte.

Inhoud

  • Wat is een huurcontract?
  • Verschillende vormen van huur
  • Huurprijzen
  • Semi-dwingende bepalingen
  • Huur kantoorruimte
  • Huur bedrijfsruimte
  • ROZ-modellen
  • Indeplaatsstelling

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 1 algemene PE-punt

Docent

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink

Naslagwerken

Voor deze e-learning adviseren wij u om de naslagwerken die u kunt downloaden, tijdens het volgen van de cursus, te bestuderen. Na de betaling heeft u direct toegang tot uw gekozen e-learning met de bijbehorende naslagwerken.

Incompany

Liever een training op locatie voor uw hele team of afdeling? Wij bieden deze cursus ook incompany aan.
Informeer naar de mogelijkheden voor incompanytraining.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken